Polityka prywatności i pliki cookies - PROGRAF SG
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

   

Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu internetowego www.prografsg.com
1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: PrografSG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna, ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa, NIP 9511057081, REGON 011662675, KRS 0000088732, adres poczty elektronicznej: rodo@prografsg.com
3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
• Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres: rodo@prografsg.com

Polityka plików cookies

Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest: Prograf SG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna, ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa, NIP: 9511057081, REGON: 011662675, KRS: 0000088732, adres email: rodo@prografsg.com.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe Prograf SG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna przetwarza w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
3. obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
5. analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Prograf SG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
7. w celach marketingowych (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?
W celu zawarcia umowy wymagamy od Państwa podania danych zawartych w formularzu zamówienia. Jeśli ich Państwo nie podadzą, zawarcie umowy lub realizacja zamówienia nie będą możliwe.
Możemy Państwa poprosić również o podanie dodatkowych danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy.

Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie, m.in. naszym podwykonawcom.
Państwa dane są również udostępniane innym podmiotom, które administrują danymi we własnym imieniu. Są to m.in. firmy kurierskie i pocztowe oraz inne firmy, w zakresie, w którym stają się oni administratorami. Firmą, której udostępnimy Państwa dane osobowe będzie również nasza nowa spółka, której powstanie przewidujemy w połowie 2018 r.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Państwa dane?
Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa.
Dane osobowe do celów marketingowych udzielone na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Prawa osób fizycznych
Państwa prawa to:
1. prawo dostępu do treści swoich danych;
2. prawo do sprostowania danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo wniesienia sprzeciwu;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy muszą Państwo podawać dane?
Podanie powyższych danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie uniemożliwi Prograf SG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna realizację zamówienia.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Prograf SG Grzędzielski Stróżyński Spółka Jawna nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.