Prawa autorskie do materiałów i projektów - PROGRAF SG
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

         

Prawa autorskie do materiałów i projektów

Przyjmujemy, że skoro składasz zamówienie na wykonanie materiału reklamowego to dysponujesz odpowiednim prawami autorskimi do materiałów, które nam przekazujesz.

Nie jest naszą rolą dociekanie czy tak jest czy nie. Dlatego złożenie zamówówienia traktujemy na równie z oświadczeniem, że masz takie prawa.

Jeżeli w efekcie realizacji zlecenia naruszone zostaną czyjeś prawa autorskie, Ty jako zleceniodawca ponosisz pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

Z tego względu składając zlecenie zwalniasz nasz ze wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą dochodzić zadośćuczynienia, jeżeli nie masz praw do używania ich materiałów.

W przypadku projektów, które wykonujemy dla Ciebie, stanowią one naszą własność intelektualną i zachowujemy do nich wszelkie prawa autorskie. Prawa autorskie majątkowe pozostają rzecz jasna kwestią do negocjacji biznesowych.