;
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

      

Kiedy zaczyna się realizacja zlecenia?

Podstawą do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest złożenie pisemnego zamówienia.

Może mieć formę elektroniczną. Jednak musi zawierać precyzyjne określenie zakresu pracy oraz podsumowanie ustaleń.

Umożliwi to obydwu stronom śledzenie przebiegu zlecenia oraz monitorowanie jego przebiegu jak i archiwizowanie.

Przykładowe zamówienie wysłane mailem:

“Zgodnie z ustaleniami zamawiam wykonanie XXX na materiale YYY w ilości ZZZ. Uzgodniona kwota $$$. Płatność DDD. Dostawa OOO.”

Powyższe stanowi przykład – z reguły zamówienia są bardziej precyzyjne.