Czy jeżeli po rozpoczęciu zlecenia prześlę zmienione pliki termin może ulec wydłużeniu? - PROGRAF SG
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

         

Czy jeżeli po rozpoczęciu zlecenia prześlę zmienione pliki termin może ulec wydłużeniu?

Może się tak wydarzyć. Nie musi, ale może.

Wymiana plików, kiedy zlecenie przejdzie w fazę realizacji produkcyjnej będzie generowało nie tylko opóźnienie ale i koszty materiałowe. 

Przesłanie zmienionych plików, kiedy zlecenie jest w trakcie realizacji wymaga powtórzenia procedur. Konieczne jest ponowne przesłanie plików podglądowych tzw. “prewek” oraz ich akceptacja. To czas. W przypadku, kiedy pierwotnie przesłane pliki są już drukowane, wydrukowany materiał musi zostać zutylizowany. To koszty materiałowe.

Rzecz jasna możesz w każdej chwili zmienić pliki produkcyjne. Doskonale rozumiemy specyfikę branży i zmiany są często dynamiczne. Wychodząc na przeciw takiej dynamice zachowujemy zawsze pewien bufor oraz elastyczność. Jednak przy wymianie plików należy się liczyć zarówno z kosztami jak i zmianą terminu.