Czy cena podana w ofercie jest ostateczna? - PROGRAF SG
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

         

Czy cena podana w ofercie jest ostateczna?

Kwota zawarta w ofercie ma charakter ostateczny kiedy:

  • obydwie strony mają pewność, że informacje niezbędne do realizacji zlecenia są kompletne
  • wprowadzono wszelkie korekty związane z czynnościami dodatkowymi (montaż, konstrukcja szkieletowa jeżeli jest potrzebna, usługi komplementarne)
  • zakres zlecenia został doprecyzowany – często zlecenie ma tendencje do “pęcznienia” proporcjonalnie do wiedzy, jaką Klient zystkuje o naszych możliwościach
  • zamknęliśmy fazę negocjacji

Kiedy sporządzimy i przedstawimy ofertę, jej ważność wynosi 14 dni. Wynika to przede wszystkim z fluktuacji cen surowców, materiałów oraz kosztów podwykonawców.