prawa autorskie - PROGRAF SG
Telefon: +48 734 450 000
E-mail: handlowy@prografsg.com

         

prawa autorskie

Przyjmujemy, że skoro składasz zamówienie na wykonanie materiału reklamowego to dysponujesz odpowiednim prawami autorskimi do materiałów, które nam przekazujesz. Nie jest naszą rolą dociekanie czy tak jest czy nie. Dlatego złożenie zamówówienia traktujemy na równie z oświadczeniem, że masz takie prawa. Jeżeli w efekcie realizacji zlecenia naruszone zostaną czyjeś prawa autorskie, Ty jako zleceniodawca ponosisz […]

Czytaj dalej

Absolutnie nie.  Przesyłasz nam gotowy projekt. Za tym projektem stała koncepcja, czyjś pomysł, ktoś zdecydował, aby użyć takiej albo innej czcionki albo takiej grafiki czy zdjęcia o takim czy innym nasyceniu barw. To prawo autora, aby kreować. My drukujemy lub wykonujemy.  Podobnie w kwestii formalnej i prawnej. Nie jest naszą rolą sprawdzanie, czy zostały wykupione […]

Czytaj dalej